Uitspraken

Resultaten

9 resultaten

Verzet tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring; VO

Datum: 07 maart 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105164

Verzet tegen niet-ontvankelijkverklaring wegens overschrijding van de beroepstermijn; BVE

Datum: 17 juni 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105718

Verzet tegen beslissing van de voorzitter, dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is wegens overschrijding van de beroepstermijn, is ongegrond

Datum: 25 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108741

Verzet ongegrond. De Commissie volgt het oordeel van de voorzitter dat het verzoek tot herziening van een uitspraak ongegrond is.

Datum: 18 mei 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109049

Een waarschuwing voor de gevolgen als de werknemer niet ingaat op de uitnodiging voor een gesprek met de leidinggevende, is geen disciplinaire maatregel.

Datum: 03 februari 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107004

Verzet tegen kennelijk niet-ontvankelijk-verklaring; BVE

Datum: 16 januari 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105005

Verzet tegen niet-ontvankelijkverklaring; VO

Datum: 13 november 2008
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103912

ontvankelijkverklaring BVE

Datum: 28 juni 2004
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102540 Verzet tegen kennelijk niet

Verzet tegen uitspraak in vereenvoudigde behandeling Voorzitter van de Commissie van Beroep; HBO

Datum: 18 maart 2003
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102233