Uitspraken

Resultaten

10 van 16 resultaten weergegeven

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en er is geen sprake van plichtsverzuim. (zie ook 109193)

Datum: 26 januari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109194

Een waarschuwing die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan een eerder opgelegde en weer ingetrokken berisping, is aan te merken als een disciplinaire maatregel.

Datum: 01 november 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107626

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk, omdat de waarschuwing geen berisping is.

Datum: 09 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108240

Tegen waarschuwing staat geen beroep open; beroep tegen schorsing en berisping gegrond omdat belang van de instelling respectievelijk plichtsverzuim niet aannemelijk zijn gemaakt.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107807

Beroep tegen waarschuwing, HBO

Datum: 19 mei 2014
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106116

Beroep tegen waarschuwing; HBO

Datum: 05 maart 2013
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105486

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk, omdat de waarschuwing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 06 november 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108844

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en de werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 13 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108845

Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de brief van de leidinggevende geen disciplinaire maatregel is.

Datum: 31 augustus 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106956

Beroep tegen geven van een waarschuwing HBO

Datum: 14 mei 2002
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102031