Uitspraken

Resultaten

10 van 333 resultaten weergegeven

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.156; PO

Datum: 18 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.024; VO

Datum: 5 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.146 LKC; PO

Datum: 20 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school heeft de signalen over onveiligheid niet onderschat en de overgang naar een nieuwe school niet tegengehouden. De school moet zorgen voor een objectief overdrachtsdossier. De passage met de mening van een leerkracht is niet objectief.

Datum: 27 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106664

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Het is niet gebleken dat er een onveilige situatie voor de leerling was, omdat het ongemakkelijke gevoel van de leerling niet is te herleiden tot gedrag van de leerkracht. De directeur en het bestuur hebben oplossingsgericht gehandeld.

Datum: 17 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106692

De school moet informatie over de leerling delen met de ouders en gemaakte afspraken nakomen.

Datum: 8 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107120

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

Een school die een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, moet die deugdelijk onderbouwen en de ouders van het voornemen daartoe op de hoogte brengen.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107181