Uitspraken

Resultaten

10 van 347 resultaten weergegeven

99.070-99,073

Datum: 24 januari 2000
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 99.062

Klacht over een AMK-melding en over de samenwerking met school; BVE

Datum: 16 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104291

102097 Klacht wegens agressie of geweld

Datum: 30 mei 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058

De school moet ook optreden tegen het pesten buiten het schoolterrein.

Datum: 11 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107100

De situatie op school is niet één op één vergelijkbaar met de situatie thuis. De school voor speciaal onderwijs mocht fysiek ingrijpen als dat als ultiem middel onvermijdelijk was.

Datum: 13 april 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107132

Een school die eenzijdige informatie verstrekt aan Jeugdzorg, wekt de schijn van partijdigheid.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107130

Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane verwijdering tussen de docent en zijn team.

Datum: 09 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107014

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Klacht over inhoud leerlingdossier en bieden veilig schoolklimaat ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden en het leerlingdossier is aangepast.

Datum: 22 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109098