Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.156; PO

Datum: 18 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.024; VO

Datum: 05 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.146 LKC; PO

Datum: 20 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Sanctie bij pesten pas nodig indien daaraan voorafgaande maatregelen uit het pestprotocol geen resultaat hebben. Op een hoogbegaafdenafdeling kan individueel ook lesstof op havo-niveau aangeboden worden.

Datum: 25 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106964

De school moet informatie over de leerling delen met de ouders en gemaakte afspraken nakomen.

Datum: 08 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107120

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

Een school die een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, moet die deugdelijk onderbouwen en de ouders van het voornemen daartoe op de hoogte brengen.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107181

Deelname aan een vechtpartij is onvoldoende grond voor verwijdering deelnemer; school moet alle omstandigheden bij de beslissing betrekken.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107146

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140