Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

03.074: PO

Datum: 27 november 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

03.079 / 03.89; VO

Datum: 25 november 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

03.078; VO

Datum: 15 oktober 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.072

03.063: PO

Datum: 06 oktober 2003
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 03.058

De school moet informatie over de leerling delen met de ouders en gemaakte afspraken nakomen.

Datum: 08 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107120

Een schorsing van een leerling mag niet zijn ingezet om een onderwijsassistent te regelen of als pressiemiddel.

Datum: 13 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107209

Een school die een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, moet die deugdelijk onderbouwen en de ouders van het voornemen daartoe op de hoogte brengen.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107181

Deelname aan een vechtpartij is onvoldoende grond voor verwijdering deelnemer; school moet alle omstandigheden bij de beslissing betrekken.

Datum: 20 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107146

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140

Een school moet zich ervan vergewissen of getroffen maatregelen zichtbaar en begrijpelijk zijn voor ouders.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107150