Uitspraken

Resultaten

10 van 335 resultaten weergegeven

Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

Datum: 03 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104771

Klacht over onveilig schoolklimaat; PO

Datum: 31 januari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104776

Klacht over pesten en niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 07 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104763

Klacht over ongewenst intiem gedrag collega; BVE

Datum: 06 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104790/104791/104792

Klacht over onveilig schoolklimaat en wijze van communiceren hierover; PO

Datum: 02 november 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104637

Klacht dat directeur onjuiste informatie heeft gecommuniceerd met de ontvangende school en AMK; PO

Datum: 25 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104622

Klacht van ouders over grensoverschrijdend gedrag door de docent handvaardigheid; VO

Datum: 19 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104606

Klacht over onveilige schoolomgeving wegens pesten en gebrekkig toezicht op het schoolplein; VO

Datum: 06 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104570

Klacht over pesten; VO

Datum: 04 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104603

Klacht over afhandeling incident tussen twee leerlingen; PO

Datum: 13 juli 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104526