Uitspraken

Resultaten

10 van 362 resultaten weergegeven

De school heeft niet zonder toestemming van de ouder informatie aan de gezinsvoogd verstrekt en heeft ook overigens de privacy van de ouder niet geschonden.

Datum: 09 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106558

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Klacht over grensoverschrijdend gedrag tijdens introductiekamp; HBO

Datum: 11 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105978

Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

Datum: 20 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105795

Klacht over onderwijskundig en opvoedkundig handelen; PO

Datum: 04 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105868

Klacht over seksuele intimidatie door managementondersteuner en klachtbehandeling door directie en bevoegd gezag; PO

Datum: 10 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105859

Klacht over onveilige schoolomgeving en misbruik maken van handtekening; SO

Datum: 05 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105796

Diverse klachten over pestproblematiek, verwijdering uit de klas, doorgeven van vertrouwelijke informatie en het onderwijskundig rapport; PO

Datum: 22 augustus 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105747

Klacht over pesten, over de inhoud van het leerlingdossier en de beperking in communicatie met (medewerkers van) de school; VO

Datum: 16 augustus 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105735

Klacht dat school partij koos voor de ex-echtgenoot van klaagster, de zoon van klaagster hardhandig is verwijderd, het weglopen van klaagsters zoon niet adequaat is opgepakt en de zoon bij terugkeer op school geen begeleiding is geboden; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105737