Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Ontbreken van overleg over groeidocument is niet altijd klachtwaardig.

Datum: 05 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107207

Er is geen sprake van pesten, maar van rivaliteit en grensoverschrijdend gedrag waartegen de school adequaat heeft opgetreden om de sfeer in de groep te verbeteren.

Datum: 20 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107194

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

School mag van een ouder verwachten dat hij gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van zijn kind.

Datum: 31 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107340

Het is belangrijk dat een school ouders kan uitleggen op grond waarvan zij inschat of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Datum: 21 april 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107523

Bij een melding over mogelijk ernstig grensoverschrijdend gedrag van een leerling, dient de school te (laten) onderzoeken wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107425

De school had geen melding bij Veilig Thuis moeten doen.

Datum: 09 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107445

De klacht is ongegrond omdat niet aannemelijk is dat de conciërge de leerling heeft aangeraakt.

Datum: 03 april 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107482

School is niet in gebreke gebleven bij begeleiding leerling met leerachterstand.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107467

Een werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. De werkgever moet er op toezien dat de grens van wat toelaatbaar is, niet wordt overschreden.

Datum: 15 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107476/107477/107491