Uitspraken

Resultaten

10 van 335 resultaten weergegeven

Klacht over gedrag leerkracht en afhandeling van klacht hierover; PO

Datum: 01 juli 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104519

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht jegens stagiaire; PO

Datum: 23 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104512

Klacht over fysieke mishandeling van een leerlinge door leerkracht en de afhandeling van de daarover ingediende klacht; PO

Datum: 22 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104513

klacht over o.m. niet bieden van veilige schoolomgeving en niet verstrekken van informatie over veiligheidsbeleid; PO

Datum: 31 mei 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104461

Klacht over onveilige schoolomgeving, over toegang ontzeggen schoolplein, over onjuiste cijfers, over klachtbehandeling en over de overgang naar een andere school; PO

Datum: 31 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104368

Klacht over pesten en een onveilig schoolklimaat; VO

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104463

Klacht over niet serieus nemen van pestprobleem en het niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 18 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104451

Klacht over opstelling school na seksueel grensoverschrijdend voorval; PO

Datum: 01 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104400

Klacht over onveilig klimaat in groep en gebrekkige begeleiding van dochter klagers; PO

Datum: 10 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104347

Klacht over creëren onveilig klimaat en niet adequaat reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag leerlingen; PO

Datum: 03 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104346