Uitspraken

Resultaten

10 van 362 resultaten weergegeven

Klacht over drinken van hete dranken in de klas door leerkrachten; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105715

Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO

Datum: 03 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105585

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten, grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag en klachtbehandeling; PO

Datum: 28 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105738

Klacht over machtsmisbruik voormalig teamleider; VO

Datum: 17 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105690

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en communicatie rond verwijdering

Datum: 20 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105743

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

06.050; PO

Datum: 27 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

047; PO

Datum: 18 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.046

06.053; PO

Datum: 26 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

06.042; PO

Datum: 05 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)