Uitspraken

Resultaten

10 van 362 resultaten weergegeven

037; VO

Datum: 12 juni 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.035

06.033; PO

Datum: 24 mei 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

06.021; VO

Datum: 30 maart 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

06.020; VO

Datum: 30 maart 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109346

Klacht over inhoud leerlingdossier en bieden veilig schoolklimaat ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden en het leerlingdossier is aangepast.

Datum: 22 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109098

Klacht over het schooladvies, de bejegening door de directeur en de leerkracht en onveilig schoolklimaat ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 09 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109313

Klacht over het vermoeden van machtsmisbruik en belangenverstrengeling ongegrond. Klagers hebben dit niet onderbouwd.

Datum: 20 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108823

Klachten over klassenindeling, voorlopig schooladvies en geen inzage in het leerlingdossier ongegrond. De school heeft bij de klassenindeling kenbaar het belang van de leerling gewogen.

Datum: 07 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108892

Klacht over pestbeleid gegrond. De maatregelen van de school zagen nog onvoldoende op het niveau van de individuele leerling.

Datum: 14 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108973