Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

De schoolleiding mag een kritisch gesprek voeren met een leerling die een docent heeft gepest.

Datum: 25 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107250

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte.

Datum: 04 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107282

De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld.

Datum: 02 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107303

School(bestuur) moet contact opnemen met ouder als deze zorgen heeft geuit over de veiligheid van het schoolplein.

Datum: 26 oktober 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107320

De school heeft in redelijkheid een zorgmelding bij Veilig Thuis kunnen doen, omdat er voldoende concrete redenen voor waren.

Datum: 01 november 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107232

Klacht over veiligheid op school is ongegrond. De voorvallen overstijgen niet de dagelijkse praktijk in een gemiddelde kleuterklas en de school heeft daar adequaat op gereageerd.

Datum: 08 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108392

Klacht over onveilige schoolomgeving gegrond vanwege onvoldoende communicatie.

Datum: 08 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108584

Klacht over grensoverschrijdend handelen leerkracht is ongegrond. Klacht over pleinverbod ouder is niet-ontvankelijk, omdat de rechter daar al over geoordeeld heeft.

Datum: 08 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108551

Klacht over veiligheid school ongegrond. Wel had de school de moeder vooraf moeten informeren over het niet meer nakomen van een afspraak.

Datum: 27 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108454

Klacht over onveilig schoolklimaat ongegrond; klacht over klachtbehandeling gegrond, omdat schoolleiding en docent over de inhoud van de klacht niet met de ouders in gesprek zijn gegaan.

Datum: 15 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108538