Uitspraken

Resultaten

10 van 347 resultaten weergegeven

Klacht over melding bij Veilig Thuis is ongegrond. Ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen.

Datum: 25 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108721

Klacht over observatie van leerling. Voor collegiale consultatie is geen toestemming van de ouders nodig. School moet wel duidelijk met ouders communiceren over verschil tussen observatie en collegiale consultatie.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108730

Klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ongegrond, omdat sprake is van een onbedoelde aanraking die kan voorkomen in contact tussen personen.

Datum: 31 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108778

Klacht over veiligheid en communicatie na een vechtpartij gedeeltelijk gegrond.

Datum: 26 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108695

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 09 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108795

Klacht over intimidatie door leidinggevende is ongegrond. Het is niet aannemelijk geworden dat de rector de docent heeft geïntimideerd of bedreigd.

Datum: 31 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109032

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344

Klacht over niet overplaatsen van leerling na incident ongegrond. De school mocht in redelijkheid andere maatregelen nemen om de verhoudingen te normaliseren

Datum: 28 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108566

Klacht over pesten is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 05 maart 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108620

Klacht over veilig schoolklimaat. School heeft signalen over pesten voldoende serieus behandeld. Straffen van de pester sluit niet aan op methodes van De Vreedzame School.

Datum: 13 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108485