Uitspraken

Resultaten

10 van 361 resultaten weergegeven

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472

Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Datum: 21 juli 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002278

Klacht over onprofessionele begeleiding en over niet adequaat informeren over een inhoudelijk onjuiste melding bij Veilig Thuis. De school had eerst advies moeten vragen bij Veilig Thuis en de vader vooraf moeten informeren over de definitieve melding.

Datum: 31 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109574

Klacht over pesten, onheuse bejegening, melding Veilig Thuis en onderwijskundig rapport ongegrond.

Datum: 12 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109524

Klacht over fysiek ingrijpen en onpedagogisch handelen door een leerkracht ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht hardhandig of verwijtbaar heeft gehandeld.

Datum: 18 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109485

Klacht over grof taalgebruik leerkracht en achterhouden van informatie door schooldirecteur ongegrond.

Datum: 20 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006535

Klacht over creëren onveilige situatie ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden.

Datum: 08 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000925

Klacht over inmenging door school in de thuissituatie en melding bij Veilig Thuis deels gegrond. De school had met ouders in gesprek moeten gaan over de zorgen en het voornemen om een melding te doen.

Datum: 22 november 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011221

Klacht over afhandeling incident ongegrond. De school heeft zorgvuldig en adequaat gehandeld.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010825

Klacht over onveilig schoolklimaat is ongegrond. Er is geen sprake van een structureel onveilige situatie. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 23 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021005611