Uitspraken

Resultaten

10 van 340 resultaten weergegeven

Klacht over onrechtmatige informatieverstrekking ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht vertrouwelijke informatie met derden heeft gedeeld.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109289

Klachten over incident, veiligheid, schorsing en leerlingdossier. De schorsing was onzorgvuldig en het leerlingdossier is onvolledig.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109244

Klacht over de veiligheid in de klas, de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie hierover ongegrond.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109257

Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109172

Klacht over plaatsing op tussenvoorziening, schorsing en melding Veilig Thuis deels gegrond. Inhoudelijk gezien heeft de school in redelijkheid de bestreden beslissingen kunnen nemen.

Datum: 13 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109211

Klacht over informatieverstrekking over ondersteuningsmogelijkheden van de school en bejegening. De school had explicieter moeten communiceren dat sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school.

Datum: 10 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108889

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 09 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108796

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 09 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108798

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 09 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108799

Klacht over optreden door de school tegen pesten en de afhandeling van een incident is ongegrond.

Datum: 30 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108598