Uitspraken

Resultaten

10 van 361 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664

Klacht van een groep ouders over onveilig schoolklimaat is gegrond. De keuze om de vierdejaars LiO-stagiair een complexe groep 7 te laten draaien heeft geleid tot onveiligheid voor de leerlingen.

Datum: 09 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011452

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551

Klacht over inschrijving leerling zonder toestemming vader en opstellen veiligheidsprotocol. De school had gelet op de kennelijke signalen onderzoek moeten doen of de vader ook toestemming gaf voor de inschrijving van de leerling.

Datum: 24 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010561

Klacht over het niet beantwoorden van vragen over contact met Veilig Thuis. De directeur hoefde de vragen niet te beantwoorden.

Datum: 09 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022003598

Klacht over onder andere ongelijke behandeling ongegrond. Niet gebleken is dat de leerling anders is behandeld.

Datum: 27 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022013234

Klacht over fysiek handelen leerkracht ongegrond. Het beetpakken van de pols van de leerling was in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022017557

Klacht over pesten ongegrond. Het staat niet vast dat sprake was van structureel pestgedrag en de school heeft adequaat gehandeld naar aanleiding van de signalen.

Datum: 10 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022018118

Klacht over incident in de klas en houding leerkracht ongegrond. Het is niet gebleken dat de de leerkracht de leerling onheus heeft bejegend en heeft mishandeld door bewust op zijn tenen te gaan staan.

Datum: 28 februari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022015808

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht en over melding bij Veilig Thuis. De leerkracht heeft niet klachtwaardig gehandeld. De school had voor de melding met ouders in gesprek moeten gaan en zich een beter beeld van de situatie moeten vormen.

Datum: 03 maart 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016303