Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

Klacht over het inschakelen van de wijkagent ongegrond. De wijkagent heeft op eigen initiatief een bezoek aan klaagster gebracht.

Datum: 10 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108691

Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Datum: 17 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108747

Klacht over onveilige schoolomgeving en begeleiding ongegrond. De school heeft adequate maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 09 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108752

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058

Klacht over onveilige werkomgeving ongegrond. De schooldirecteur en de bestuurder hebben met hun aanpak van de situatie adequaat en naar hun mogelijkheden gehandeld.

Datum: 08 juli 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109208

Klacht over onveilige schoolomgeving, omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 04 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450

Als er geen reden is om te twijfelen aan de aannemelijkheid van de klacht terwijl er geen verweer tegen de klacht is gevoerd, is de klacht gegrond.

Datum: 15 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107308

De school heeft niet juist gehandeld in de afhandeling van een incident tussen een ouder en een leraar.

Datum: 30 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107189

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299

Als de ouderraad verkiezingen aankondigt en voldoende aanmeldingen heeft ontvangen, moet hij de verkiezingen ook houden.

Datum: 06 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107267