Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

De school moet regie nemen bij de begeleiding van een hoogbegaafde leerling, de begeleiding planmatig aanpakken en duidelijk communiceren over de ondersteuning aan de leerling.

Datum: 14 december 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107389

99.098; PO

Datum: 29 maart 2000
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 07 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

Als de reguliere basisschool handelingsverlegen is en voldoende is aangetoond dat zij niet langer in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, is de beslissing de leerling te verwijderen redelijk.

Datum: 22 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107032

Het opleggen van een schoolverbod en het onder dreiging van een verwijderingsprocedure laten tekenen van een overeenkomst over omgangsvormen zijn te zware maatregelen. Directeur heeft voldoende zorg gedragen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 07 oktober 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106760

De school die conform het pestprotocol een aantal maatregelen tegen pesten heeft genomen, waarbij het pestgedrag binnen enkele maanden niet meer plaatsvond, heeft professioneel en adequaat gehandeld.

Datum: 27 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106653

Verwijdering van een leerling na ernstige incidenten, waarbij acuut gevaarlijke situaties zijn ontstaan, mag. De school moet dan wel zelf een andere school zoeken die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 13 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107048

Het oplopen van een verwonding op school wil nog niet te zeggen dat er sprake was van een voor de leerling onveilige schoolomgeving.

Datum: 05 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106900

Van elkaar losstaande incidenten rond een leerling kunnen in dit geval niet als pesten worden gezien; de school heeft adequaat gereageerd op signalen van de ouders.

Datum: 04 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106871