Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

De school mocht zonder toestemming van ouders een melding doen bij het Sociaal Team, omdat het niet lukte het gesprek te voeren met ouders en de privacyregels van de sociale teams voorzien in die mogelijkheid.

Datum: 25 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106694

De school heeft zorgvuldig gehandeld bij enkele voorvallen met letsel op het schoolplein

Datum: 01 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106874

Voor handhaving van het verbod voor een ouder om deel te nemen aan schoolactiviteiten van de groep van haar dochter, is onvoldoende reden aanwezig.

Datum: 09 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106997

School heeft niet onjuist gehandeld bij onder andere communicatie met moeder, inzage in leerlingdossier en school mocht over haar zorgen naar aanleiding van veelvuldig verzuim AMK-meldingen doen.

Datum: 16 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106751

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

Klacht over gedrag leerkracht en afhandeling van klacht hierover; PO

Datum: 01 juli 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104519

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht jegens stagiaire; PO

Datum: 23 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104512

Klacht over fysieke mishandeling van een leerlinge door leerkracht en de afhandeling van de daarover ingediende klacht; PO

Datum: 22 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104513

klacht over o.m. niet bieden van veilige schoolomgeving en niet verstrekken van informatie over veiligheidsbeleid; PO

Datum: 31 mei 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104461

Klacht over onveilige schoolomgeving, over toegang ontzeggen schoolplein, over onjuiste cijfers, over klachtbehandeling en over de overgang naar een andere school; PO

Datum: 31 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104368