Uitspraken

Resultaten

10 van 333 resultaten weergegeven

Sanctie bij pesten pas nodig indien daaraan voorafgaande maatregelen uit het pestprotocol geen resultaat hebben. Op een hoogbegaafdenafdeling kan individueel ook lesstof op havo-niveau aangeboden worden.

Datum: 25 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106964

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058

De school moet ook optreden tegen het pesten buiten het schoolterrein.

Datum: 11 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107100

De situatie op school is niet één op één vergelijkbaar met de situatie thuis. De school voor speciaal onderwijs mocht fysiek ingrijpen als dat als ultiem middel onvermijdelijk was.

Datum: 13 april 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107132

Een school die eenzijdige informatie verstrekt aan Jeugdzorg, wekt de schijn van partijdigheid.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107130

Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane verwijdering tussen de docent en zijn team.

Datum: 9 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107014

Klacht over onveilige schoolomgeving. Wanneer een situatie tussen ouders en school uit de hand loopt, wordt van de directeur adequaat handelen verwacht.

Datum: 25 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107928

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107720

De klacht over het niet serieus nemen van ouders is gedeeltelijk gegrond, omdat het de school niet is gelukt tot de kern van de problematiek door te dringen.

Datum: 14 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107713

Klacht over pesten door leerlingen, buiten de klas plaatsen van de leerling en hardhandige behandeling door leerkracht ongegrond.

Datum: 20 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107755