Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472

Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Datum: 21 juli 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002278

Klacht over een angstcultuur op school, pesten en de wijze van omgang met persoonsgegevens ongegrond.

Datum: 23 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109542

Klacht over onder meer ontbrekende Verklaring Omrent het Gedrag. Pleinwacht en hulpouders die betrokken zijn bij het toezicht op kinderen in de middagpauze moeten in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109546

Klacht over onprofessionele begeleiding en over niet adequaat informeren over een inhoudelijk onjuiste melding bij Veilig Thuis. De school had eerst advies moeten vragen bij Veilig Thuis en de vader vooraf moeten informeren over de definitieve melding.

Datum: 31 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109574

Klacht over pesten, onheuse bejegening, melding Veilig Thuis en onderwijskundig rapport ongegrond.

Datum: 12 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109524

Klacht over fysiek ingrijpen en onpedagogisch handelen door een leerkracht ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht hardhandig of verwijtbaar heeft gehandeld.

Datum: 18 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109485

01.136: VO

Datum: 16 mei 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

00.139; PO

Datum: 08 mei 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

02.003; PO

Datum: 05 april 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)