Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

Klacht over niet adequaat reageren op pesten en op faalangst, over niet ingrijpen bij incident met andere ouder en het doen van een AMK-melding; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106087

Klacht over onvoldoende zorg voor veilige schoolomgeving, niet opvolgen adviezen orthopedagoog en psycholoog, tegenwerking bij vinden nieuwe school en verstrekken van informatie aan derden zonder toestemming; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106041

Klacht over schending privacy en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 12 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106034

Klacht over noemen uithuisplaatsing en fysiek aanraken; VO

Datum: 21 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105963

Klacht over onderwijskundige begeleiding en onveilige schoolomgeving; SVO

Datum: 10 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105875

Klacht over onderwijskundig rapport (PO), aanmelding vervolgonderwijs en afhandeling incident dochter met docent (VO) en klachtafhandeling door bestuur; PO/VO

Datum: 29 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105074

Klacht over informatieverstrekking aan AMK; klachtafhandeling intern; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105018

Klacht over dreigen met AMK-melding en over informatie aan vervolgschool; PO

Datum: 20 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105030

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over niet bieden van een veilige leeromgeving; PO

Datum: 22 augustus 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104970