Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor Kinderbescherming en over de klachtafhandeling door het BG; PO

Datum: 09 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104914

Klacht over medewerking aan ophalen van klagers zoon door de moeder; tevens klacht over inschakeling politie bij overleg tussen directeur en klager; PO

Datum: 08 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104912

Klacht over begeleiding van een leerling; PO

Datum: 08 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104905

Klachten over optreden tegen pesten en afhandelen klacht hierover; VO

Datum: 25 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104910

Fysiek ingrijpen moet zoveel mogelijk beperkt blijven, maar kan soms nodig zijn als de veiligheid in het geding is.

Datum: 22 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106725

Een school moet doortastend optreden als een leerling door een andere leerling is geslagen.

Datum: 09 juli 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106705

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

Datum: 03 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104771

Klacht over onveilig schoolklimaat; PO

Datum: 31 januari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104776

Klacht over pesten en niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 07 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104763