Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking van school aan Bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 16 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105308

Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO

Datum: 16 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105307

Klacht over onveilige schoolomgeving en communicatie; PO

Datum: 10 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105296

Klacht over bejegening leerling door docent, over uit de klas zetten en over klachtafhandeling; VO

Datum: 03 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105216

Klacht over niet adequaat optreden tegen klasgenoot; PO

Datum: 21 februari 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105200

Klacht over niet optreden van school tegen medeleerling; PO

Datum: 07 december 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105134

Klacht ouders over AMK-melding; VO

Datum: 29 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105143

Klacht over pedagogisch klimaat, over inschakeling politie en over AMK-melding; PO

Datum: 28 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105142

Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

Datum: 27 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105106

Klacht over bejegening leerling door afdelingsleider en over AMK-melding; VO

Datum: 26 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105111