Uitspraken

Resultaten

10 van 335 resultaten weergegeven

De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Datum: 23 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107386

School mag van een ouder verwachten dat hij gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van zijn kind.

Datum: 31 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107340

Het is belangrijk dat een school ouders kan uitleggen op grond waarvan zij inschat of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Datum: 21 april 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107523

Bij een melding over mogelijk ernstig grensoverschrijdend gedrag van een leerling, dient de school te (laten) onderzoeken wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Datum: 13 februari 2017 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107425

De schoolleiding mag een kritisch gesprek voeren met een leerling die een docent heeft gepest.

Datum: 25 augustus 2016 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107250

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte.

Datum: 4 oktober 2016 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107282

De Raad van Toezicht heeft zijn rol op grond van de klokkenluidersregeling onjuist ingevuld.

Datum: 2 november 2016 14:32:16
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107303

School(bestuur) moet contact opnemen met ouder als deze zorgen heeft geuit over de veiligheid van het schoolplein.

Datum: 26 oktober 2016 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107320

De school heeft in redelijkheid een zorgmelding bij Veilig Thuis kunnen doen, omdat er voldoende concrete redenen voor waren.

Datum: 1 november 2016 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107232

Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond.

Datum: 22 maart 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108002