Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

02.001; PO

Datum: 31 juli 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school heeft de signalen over onveiligheid niet onderschat en de overgang naar een nieuwe school niet tegengehouden. De school moet zorgen voor een objectief overdrachtsdossier. De passage met de mening van een leerkracht is niet objectief.

Datum: 27 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106664

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Het is niet gebleken dat er een onveilige situatie voor de leerling was, omdat het ongemakkelijke gevoel van de leerling niet is te herleiden tot gedrag van de leerkracht. De directeur en het bestuur hebben oplossingsgericht gehandeld.

Datum: 17 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106692

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Datum: 18 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106691

Directeur treedt niet de-escalerend op en bestuur handelt niet zorgvuldig bij verwijdering leerling.

Datum: 02 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106652

Directeur mocht AMK-melding doen en heeft verzoek tot verlof buiten schoolvakantie mogen weigeren.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106570

Een school moet voldoende voorkomen dat fysiek ingrijpen noodzakelijk wordt.

Datum: 15 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106643

De school heeft niet zonder toestemming van de ouder informatie aan de gezinsvoogd verstrekt en heeft ook overigens de privacy van de ouder niet geschonden.

Datum: 09 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106558

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543