Uitspraken

Resultaten

10 van 335 resultaten weergegeven

Klacht over groepsindeling is ongegrond; de leerling is bij de indeling niet gediscrimineerd vanwege haar gezondheid.

Datum: 6 november 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108386

Klacht over pesten is gegrond. Het niet inzetten van het pestprotocol is onvoldoende gecommuniceerd met ouders.

Datum: 13 november 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108325

Klacht is niet-ontvankelijk wegens overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 23 november 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108457

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk vanwege de ernst van het gedrag van de leerling.

Datum: 18 februari 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108543

Klacht over onveilige schoolomgeving niet-ontvankelijk. Als een onafhankelijke interne klachtencommissie advies heeft uitgebracht, kan de LKC de klacht niet meer beoordelen.

Datum: 17 december 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108405

Klacht over onveilige schoolomgeving is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 17 december 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108459

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344

Klacht over niet overplaatsen van leerling na incident ongegrond. De school mocht in redelijkheid andere maatregelen nemen om de verhoudingen te normaliseren

Datum: 28 februari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108566

Klacht over pesten is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 5 maart 2019 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108620

Klacht over veilig schoolklimaat. School heeft signalen over pesten voldoende serieus behandeld. Straffen van de pester sluit niet aan op methodes van De Vreedzame School.

Datum: 13 maart 2019 13:00:32
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108485