Uitspraken

Resultaten

10 van 361 resultaten weergegeven

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Het is niet gebleken dat er een onveilige situatie voor de leerling was, omdat het ongemakkelijke gevoel van de leerling niet is te herleiden tot gedrag van de leerkracht. De directeur en het bestuur hebben oplossingsgericht gehandeld.

Datum: 17 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106692

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Datum: 18 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106691

Geen oordeel over de klacht wegens intrekking klacht en voortijdige beëindiging van zitting; PO

Datum: 29 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104257

Ambtshalve vaststelling door de Commissie dat de klacht over pedagogische begeleiding is verjaard; PO

Datum: 19 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104259

Klacht van ouder over bemoeienis directeur met thuissituatie en over een AMK-melding; PO

Datum: 09 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104220

Klacht ouder over niet bieden van veilige schoolomgeving; VO

Datum: 01 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104217

Klacht ouders over onheuse bejegening zoon, onvoldoende onderkenning dyslexie een AMK-melding op oneigenlijke gronden; PO

Datum: 23 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104155

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan het AMK; VO

Datum: 12 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104090

Klacht ouder tegen zorgcoördinator en klacht tegen rector over onprofessioneel handelen zorgcoördinator; VO

Datum: 02 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104102