Uitspraken

Resultaten

10 van 335 resultaten weergegeven

Klacht over veiligheid en communicatie na een vechtpartij gedeeltelijk gegrond.

Datum: 26 juni 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108695

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108795

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108796

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108798

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108799

Klacht over optreden door de school tegen pesten en de afhandeling van een incident is ongegrond.

Datum: 30 augustus 2019 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108598

Klacht over het inschakelen van de wijkagent ongegrond. De wijkagent heeft op eigen initiatief een bezoek aan klaagster gebracht.

Datum: 10 september 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108691

Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Datum: 17 september 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108747

Klacht over onveilige schoolomgeving en begeleiding ongegrond. De school heeft adequate maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 9 oktober 2019 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108752

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954