Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Klacht over informatieplicht aan gescheiden ouders, inschrijving van leerling en handelen in strijd met diens belangen; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106217

Klacht over gebrek aan interesse, onheuse bejegening en AMK-melding; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106180

Klacht over de wijze van communicatie van de school met de ouder en Bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 17 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106193

Klacht over veiligheid, overplaatsing, coaching, informeren leerplicht; PO

Datum: 16 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106159

Klacht over het niet onderzoeken van een ongeval; PO

Datum: 04 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106182

Klacht over pestgedrag leerkracht, begeleiding leerling en klachtafhandeling: PO

Datum: 04 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106103

Klacht over plaatsen van een vogelnestschommel en het verstrekken van misleidende informatie daarover; PO

Datum: 27 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106177

Klacht over beoordeling spreekbeurt, schenden privacy leerling, houding directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 13 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106149

Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO

Datum: 07 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106134

Klacht over organisatie school, toedienen van medicatie en aanpak fysiek geweld; SO

Datum: 23 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106074