Uitspraken

Resultaten

10 van 333 resultaten weergegeven

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. Het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit.

Datum: 13 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107937

De schoolleiding mag een kritisch gesprek voeren met een leerling die een docent heeft gepest.

Datum: 25 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107250

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte.

Datum: 4 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107282

Klacht over een AMK-melding en over de samenwerking met school; BVE

Datum: 16 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104291

102097 Klacht wegens agressie of geweld

Datum: 30 mei 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

School heeft niet onjuist gehandeld bij onder andere communicatie met moeder, inzage in leerlingdossier en school mocht over haar zorgen naar aanleiding van veelvuldig verzuim AMK-meldingen doen.

Datum: 16 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106751

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108796

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108799

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108798

Klacht over onheuse bejegening. Een docent moet kunnen ingrijpen als sprake is van een chaotische situatie in de klas. Als een leerling een andere leerling met de dood bedreigt, kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen.

Datum: 22 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108561