Uitspraken

Resultaten

10 van 340 resultaten weergegeven

01.133; PO

Datum: 05 maart 2002
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.054; PO

Datum: 16 november 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

01.051; PO

Datum: 17 augustus 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 01.050

01.036: PO

Datum: 21 juni 2001
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De school mag een leerling vanwege zijn gedrag in de klas tijdelijk op donderdagen in een parallelgroep plaatsen.

Datum: 07 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107579

De school heeft voldoende adequaat gereageerd op signalen en klachten over pestgedrag en heeft gezorgd voor een zo veilig mogelijk schoolklimaat.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107552

Een docent moet privécontacten en een opgebouwde vertrouwensrelatie met een kwetsbare leerling bespreken met de school.

Datum: 21 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107628

Intimiderende bejegening van medewerker door de directeur is niet aannemelijk gemaakt.

Datum: 23 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107598

Als een school een ouder een schoolpleinverbod of spreekverbod oplegt, moet duidelijk zijn voor hoe lang het verbod geldt.

Datum: 28 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107622

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Datum: 05 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107563