Uitspraken

Resultaten

10 van 362 resultaten weergegeven

De school heeft voldoende adequaat gereageerd op signalen en klachten over pestgedrag en heeft gezorgd voor een zo veilig mogelijk schoolklimaat.

Datum: 19 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107552

Een docent moet privécontacten en een opgebouwde vertrouwensrelatie met een kwetsbare leerling bespreken met de school.

Datum: 21 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107628

Intimiderende bejegening van medewerker door de directeur is niet aannemelijk gemaakt.

Datum: 23 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 107598

Als een school een ouder een schoolpleinverbod of spreekverbod oplegt, moet duidelijk zijn voor hoe lang het verbod geldt.

Datum: 28 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107622

Een leerkracht heeft een leerling pedagogisch niet goed behandeld. De schooldirectie heeft de klacht hierover niet goed onderzocht.

Datum: 05 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107563

Een school mag een gezinsvoogd op grond van de Jeugdwet onder omstandigheden informatie geven.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107620

De klacht over een onveilige schoolomgeving is ongegrond omdat de school adequaat heeft opgetreden tegen het pesten van een leerling.

Datum: 17 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107717

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. School heeft bij zorgvuldig gehandeld bij de informatieverstrekking.

Datum: 23 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108040

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063