Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Klacht over schending privacy en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 12 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106034

Klacht over noemen uithuisplaatsing en fysiek aanraken; VO

Datum: 21 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105963

Klacht over onderwijskundige begeleiding en onveilige schoolomgeving; SVO

Datum: 10 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105875

Klacht over onveilige situaties op school en reactie van school daarop; PO

Datum: 06 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105639

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie, klachtafhandeling; PO

Datum: 05 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105629

klacht over onveilige schoolomgeving; PO

Datum: 15 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105610

Klacht over schorsing en overplaatsing van een leerling die betrokken was bij een vechtpartij; VO

Datum: 14 april 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105617

Klacht over vastpakken leerling en niet adequaat optreden tegen pesten; VSO

Datum: 20 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105654

Klacht over pesten, onprofessioneel gedrag en onvoldoende begeleiding; VO

Datum: 17 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105515

Klacht over niet toelaten tot 4 havo en klacht over communicatie/discriminatie; VO

Datum: 13 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105534