Uitspraken

Resultaten

10 van 335 resultaten weergegeven

Klacht over onveilige schoolomgeving, omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 4 februari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058

Klacht over onveilige werkomgeving ongegrond. De schooldirecteur en de bestuurder hebben met hun aanpak van de situatie adequaat en naar hun mogelijkheden gehandeld.

Datum: 8 juli 2020 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109208

Klacht over waarborgen veiligheid ongegrond. De school is wel in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten en is bepaalde afspraken niet nagekomen.

Datum: 29 september 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109136

Klacht over onder andere fysiek ingrijpen door een leerkracht gegrond. Over de afhandeling van een incident moet een school duidelijk met ouders communiceren.

Datum: 22 september 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109224

Klacht over onrechtmatige informatieverstrekking ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht vertrouwelijke informatie met derden heeft gedeeld.

Datum: 29 september 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109289

Klachten over incident, veiligheid, schorsing en leerlingdossier. De schorsing was onzorgvuldig en het leerlingdossier is onvolledig.

Datum: 28 september 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109244

Klacht over de veiligheid in de klas, de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie hierover ongegrond.

Datum: 21 oktober 2020 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109257

Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Datum: 21 oktober 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109172

Klacht over plaatsing op tussenvoorziening, schorsing en melding Veilig Thuis deels gegrond. Inhoudelijk gezien heeft de school in redelijkheid de bestreden beslissingen kunnen nemen.

Datum: 13 oktober 2020 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109211