Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Klacht over opmerkingen van docent die leerlingen ongewenst aanraakt; over uitlating van schooldirecteur en over wijze van klachtafhandeling door bestuurder; VO

Datum: 13 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105527

Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en het (niet) beantwoorden van brieven; PO

Datum: 07 november 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105535

Klacht over niet-adequate aanpak van pesten; VO

Datum: 03 oktober 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105512

Klacht over onveilige situatie in de groep; PO

Datum: 17 september 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105402

Geen oordeel over de klacht wegens intrekking klacht en voortijdige beëindiging van zitting; PO

Datum: 29 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104257

Ambtshalve vaststelling door de Commissie dat de klacht over pedagogische begeleiding is verjaard; PO

Datum: 19 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104259

Klacht van ouder over bemoeienis directeur met thuissituatie en over een AMK-melding; PO

Datum: 09 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104220

Klacht ouder over niet bieden van veilige schoolomgeving; VO

Datum: 01 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104217

Klacht ouders over onheuse bejegening zoon, onvoldoende onderkenning dyslexie een AMK-melding op oneigenlijke gronden; PO

Datum: 23 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104155

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan het AMK; VO

Datum: 12 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104090