Uitspraken

Resultaten

10 van 362 resultaten weergegeven

Klacht is niet-ontvankelijk wegens overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108457

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk vanwege de ernst van het gedrag van de leerling.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108543

Klacht over onveilige schoolomgeving niet-ontvankelijk. Als een onafhankelijke interne klachtencommissie advies heeft uitgebracht, kan de LKC de klacht niet meer beoordelen.

Datum: 17 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108405

Klacht over onveilige schoolomgeving is niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 17 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108459

Klacht over veiligheid in de klas ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 10 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108174, 108175, 108176

Klacht over te zwaar straffen van een leerling. De opgelegde schorsing is redelijk, maar de opgelegde time-out en pedagogische maatregel staan niet in verhouding tot het voorval.

Datum: 16 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108249

Klacht over groepsindeling is ongegrond; de leerling is bij de indeling niet gediscrimineerd vanwege haar gezondheid.

Datum: 06 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108386

Klacht over pesten is gegrond. Het niet inzetten van het pestprotocol is onvoldoende gecommuniceerd met ouders.

Datum: 13 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108325

De klacht is ongegrond omdat niet aannemelijk is dat de conciërge de leerling heeft aangeraakt.

Datum: 03 april 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107482

School is niet in gebreke gebleven bij begeleiding leerling met leerachterstand.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107467