Uitspraken

Resultaten

10 van 347 resultaten weergegeven

Klacht ouder tegen zorgcoördinator en klacht tegen rector over onprofessioneel handelen zorgcoördinator; VO

Datum: 02 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104102

Klacht over wijze waarop school en bestuur hebben gehandeld bij seksueel getint voorval tussen leerlingen; PO

Datum: 23 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104025

Klacht docente over grensoverschrijdend gedrag afdelingsleider; VO

Datum: 02 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104049

Als een leerling van school is, moet een klacht tegen die school in beginsel binnen een jaar worden ingediend.

Datum: 13 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107435

Een school moet ouders informeren over contact met Veilig Thuis en over het al dan niet kunnen uitschrijven van een leerling.

Datum: 23 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107314

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

Klacht over afhandeling incident ongegrond. De school heeft zorgvuldig en adequaat gehandeld.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010825

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664

Klacht over onveilig schoolklimaat is ongegrond. Er is geen sprake van een structureel onveilige situatie. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 23 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021005611

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551