Uitspraken

Resultaten

10 van 358 resultaten weergegeven

Klacht over onder andere ongelijke behandeling ongegrond. Niet gebleken is dat de leerling anders is behandeld.

Datum: 27 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022013234

Klacht over fysiek handelen leerkracht ongegrond. Het beetpakken van de pols van de leerling was in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd.

Datum: 31 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022017557

Klacht over het niet beantwoorden van vragen over contact met Veilig Thuis. De directeur hoefde de vragen niet te beantwoorden.

Datum: 09 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022003598

Klacht over afhandeling incident ongegrond. De school heeft zorgvuldig en adequaat gehandeld.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010825

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664

Klacht over onveilig schoolklimaat is ongegrond. Er is geen sprake van een structureel onveilige situatie. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 23 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021005611

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551

Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109176

Klacht over grof taalgebruik leerkracht en achterhouden van informatie door schooldirecteur ongegrond.

Datum: 20 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006535

Klacht over creëren onveilige situatie ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden.

Datum: 08 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000925