Uitspraken

Resultaten

10 van 361 resultaten weergegeven

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058

De school moet ook optreden tegen het pesten buiten het schoolterrein.

Datum: 11 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107100

De situatie op school is niet één op één vergelijkbaar met de situatie thuis. De school voor speciaal onderwijs mocht fysiek ingrijpen als dat als ultiem middel onvermijdelijk was.

Datum: 13 april 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107132

Een school die eenzijdige informatie verstrekt aan Jeugdzorg, wekt de schijn van partijdigheid.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107130

Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane verwijdering tussen de docent en zijn team.

Datum: 09 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107014

Klacht over het niet plaatsen van een leerling in de plusklas van de school ongegrond. De school had goede redenen om de leerling verrijking aan te bieden in de reguliere klas.

Datum: 09 mei 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022005215

Klacht over onveilig schoolklimaat, aanpak sexting, melding Veilig Thuis en privacy is gedeeltelijk gegrond.

Datum: 01 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021913

Klacht over misbruik maken van positie door docent ongegrond.

Datum: 21 april 2022
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021451

Klacht over onnodig fysiek optreden, ongewenste druk op een leerling en niet werkende laptops ongegrond. De klacht is onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Datum: 14 juni 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019075

Klachten over ongelijke behandeling, corruptie, een Veilig Thuismelding en het niet optreden tegen pesten ongegrond. De school heeft geen melding gedaan bij Veilig Thuis.

Datum: 01 juni 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019504