Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

06.114; VO

Datum: 14 februari 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. School heeft bij zorgvuldig gehandeld bij de informatieverstrekking.

Datum: 23 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108040

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063

Klacht over onvoldoende begeleiding, het onvoldoende bieden van een veilige schoolomgeving en schending van privacy.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108100

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107720

De klacht over het niet serieus nemen van ouders is gedeeltelijk gegrond, omdat het de school niet is gelukt tot de kern van de problematiek door te dringen.

Datum: 14 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107713

Klacht over pesten door leerlingen, buiten de klas plaatsen van de leerling en hardhandige behandeling door leerkracht ongegrond.

Datum: 20 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107755

Klacht over fysiek ongewenst gedrag door leerkracht. Het gedrag betreft geen ongewenste seksuele intimiteit.

Datum: 13 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107937

Klacht over pesten en onveilige schoolomgeving deels gegrond.

Datum: 22 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108002