Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Datum: 08 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108179

Klacht over veilige schoolomgeving. Ingeval van pesten moet de school de betrokken leerlingen en ouders informeren over de manier waarop de school het pesten aanpakt.

Datum: 17 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108210

Klacht over veiligheid op school en het niet op orde hebben van het veiligheidsbeleid. De school heeft adequaat gereageerd op een incident met een leerling en heeft daarna gezorgd voor een correct veiligheidsprotocol.

Datum: 30 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107771

Klacht over onveilige schoolomgeving, communicatie en melding ongeoorloofd verzuim.

Datum: 13 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107857

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107827

Klacht over veiligheid meervoudig gehandicapte leerling en het niet serieus nemen van die klacht.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107769

Klacht over verwijdering van een leerling. De school mag een leerling niet te lang thuis laten zitten zonder een definitief besluit te nemen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107759

Klacht over onveilige schoolomgeving. School heeft onvoldoende gedaan om herhaling van geweld jegens leerling te voorkomen.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107823

Klacht over ongewenst en (seksueel) gedrag van een docent is ongegrond.

Datum: 17 januari 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107941

Klacht over onveilige schoolomgeving. Wanneer een situatie tussen ouders en school uit de hand loopt, wordt van de directeur adequaat handelen verwacht.

Datum: 25 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107928