Uitspraken

Resultaten

10 van 337 resultaten weergegeven

Klacht over discriminatie en informatieverstrekking aan gescheiden ouder. School heeft de vader correct geïnformeerd; geen sprake van discriminatie.

Datum: 15 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107585

Klacht over onderwijskundige begeleiding na schorsing leerling wegens wangedrag is ongegrond.

Datum: 26 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107723

Klacht over melding Veilig Thuis. School mocht zorgmelding doen en heeft het welbevinden van de leerling serieus genomen.

Datum: 02 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107770

Klacht over onveilige schoolomgeving is ongegrond.

Datum: 04 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107666

Klacht over optreden tegen leerling; ondermijnen zelfvertrouwen leerling is onvoldoende onderbouwd.

Datum: 10 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107707

Klacht over inzet (inval)leerkracht gegrond omdat signalen van ouders over onvrede daarover niet goed zijn opgepakt.

Datum: 04 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107711

Klacht over onveilige schoolomgeving en klachtbehandeling. De uitkomst van een onderzoek verricht in het kader van klachtbehandeling moet worden teruggekoppeld naar ouders.

Datum: 02 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107741

Klacht over veiligheid, communicatie en klachtbehandeling. Schooldirecteur had moeten onderzoeken of twee leerlingen uit elkaar konden worden gehaald door ze in aparte klassen te plaatsen.

Datum: 08 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107764

Advies 08.005 LKC

Datum: 11 juni 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Advies nr. 07.156; PO

Datum: 18 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)