Uitspraken

Resultaten

10 van 63 resultaten weergegeven

Verzet tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring; VO

Datum: 07 maart 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105164

Beroep tegen beweerd (in)direct onthouden promotie; vereenvoudigde behandeling; VO

Datum: 01 november 2011
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105110

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 13 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109431

Beroep tegen onthouden promotie ongegrond, omdat er geen aanspraak op een benoeming in een LD-functie is.

Datum: 25 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108067

Beroep tegen onthouding promotie. Het besluit de werknemer na een sollicitatieprocedure niet te benoemen in de (hogere) functie van schooldirecteur kan in stand blijven.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108178

Beroepen tegen onthouding van promotie. De werkgever heeft de sollicitatieprocedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemers niet te bevorderen naar een LC-functie.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108052/108054/108057

Beroep tegen onthouding promotie gegrond, omdat de werkgever de procedure niet correct heeft gevolgd.

Datum: 08 maart 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108508

Het beroep is niet-ontvankelijk vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 23 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108709

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de sollicitatieprocedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 20 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108430

Beroep tegen onthouden promotie gegrond; de werkgever heeft de procedure niet juist gevolgd en de werknemer wist niet aan welke criteria zij moest voldoen om structureel een LD-functie te krijgen.

Datum: 14 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108289