Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

Klacht over het bellen van de jeugdbescherming en de politie ongegrond. De school heeft zorgvuldig gehandeld

Datum: 27 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109474

Klacht over het niet doen van een zorgmelding. De school had op zijn minst advies moeten vragen aan Veilig Thuis gezien het hoge en structurele verzuim van de leerling.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109475

Klacht over adviseur passend onderwijs ongegrond. De adviseur passend onderwijs heeft correct gehandeld.

Datum: 04 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109690

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472

Klacht over intimidatie door directeur en het niet adequaat handelen na een melding van kindermishandeling ongegrond. Klacht over het niet informeren van klaagster na contact met Veilig Thuis gegrond.

Datum: 31 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109548

Klacht over onprofessionele begeleiding en over niet adequaat informeren over een inhoudelijk onjuiste melding bij Veilig Thuis. De school had eerst advies moeten vragen bij Veilig Thuis en de vader vooraf moeten informeren over de definitieve melding.

Datum: 31 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Publicatienummer: 109574

Klacht over pesten, onheuse bejegening, melding Veilig Thuis en onderwijskundig rapport ongegrond.

Datum: 12 april 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109524

027-028; VO

Datum: 06 september 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.012

07.018; PO

Datum: 31 augustus 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

034-035; PO

Datum: 11 juni 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.032