Uitspraken

Resultaten

10 van 87 resultaten weergegeven

Klacht over gebrek aan begeleiding leerling en aanloop tot schorsing; VO

Datum: 14 oktober 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104209

Klacht van ouder over bemoeienis directeur met thuissituatie en over een AMK-melding; PO

Datum: 9 oktober 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104220

Klacht ouders over onheuse bejegening zoon, onvoldoende onderkenning dyslexie een AMK-melding op oneigenlijke gronden; PO

Datum: 23 juli 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104155

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan het AMK; VO

Datum: 12 juni 2009 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104090

131-138 LKC

Datum: 5 november 2008 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.084

027-028; VO

Datum: 6 september 2007 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.012

07.018; PO

Datum: 31 augustus 2007 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

034-035; PO

Datum: 11 juni 2007 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.032

158-159 LKC; PO

Datum: 7 april 2008 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet welkom zijn van leerlingen en over het schoolgebouw; PO

Datum: 5 november 2013 00:00:00
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105668