Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. School heeft bij zorgvuldig gehandeld bij de informatieverstrekking.

Datum: 23 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108040

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Als een schoolbestuur 1 dag na de termijn van 4 weken aan de LKC laat weten of het het advies van de LKC deelt, is dat niet klachtwaardig.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108484

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht over begeleiding leerling en verstrekking van informatie aan Veilig Thuis is niet-ontvankelijk omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 14 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108514

Klacht over melding Veilig Thuis en over communicatie. De school heeft zorgvuldig gehandeld bij de zorgmelding en voldoende adequaat gecommuniceerd over de zorgen over de leerling.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107832

Klacht over verwijdering van een leerling. De school mag een leerling niet te lang thuis laten zitten zonder een definitief besluit te nemen.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107759

Klacht over een melding bij Veilig Thuis en de beperkte toegang van de leerling tot de school.

Datum: 02 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107817

Klacht over melding Veilig Thuis. School mocht zorgmelding doen en heeft het welbevinden van de leerling serieus genomen.

Datum: 02 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107770

158-159 LKC; PO

Datum: 07 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150