Uitspraken

Resultaten

10 van 87 resultaten weergegeven

Klacht over een AMK-melding en over de samenwerking met school; BVE

Datum: 16 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104291

Klacht over begeleiding kind, optreden leerkracht en zorgmelding bij Jeugdzorg; PO

Datum: 12 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105454

Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO

Datum: 11 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104907

Klacht van ouders over niet informeren over AMK-melding; PO

Datum: 25 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104836

Klacht over informatieverstrekking aan ouders en derden, over leerlingendossier en over klachtbehandeling; VO

Datum: 14 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104798

Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

Datum: 03 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104771

Klacht dat directeur onjuiste informatie heeft gecommuniceerd met de ontvangende school en AMK; PO

Datum: 25 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104622

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en derden; PO

Datum: 11 juli 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105389

Klacht over informatieverstrekking van school aan Bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 16 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105308

Klacht ouders over AMK-melding; VO

Datum: 29 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105143