Uitspraken

Resultaten

10 van 87 resultaten weergegeven

Klacht over pedagogisch klimaat, over inschakeling politie en over AMK-melding; PO

Datum: 28 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105142

Klacht over bejegening leerling door afdelingsleider en over AMK-melding; VO

Datum: 26 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105111

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034

Klacht over informatieverstrekking aan AMK; klachtafhandeling intern; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105018

Klacht over dreigen met AMK-melding en over informatie aan vervolgschool; PO

Datum: 20 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105030

Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor Kinderbescherming en over de klachtafhandeling door het BG; PO

Datum: 09 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104914

Klacht over begeleiding van een leerling; PO

Datum: 08 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104905

School had voor de verwijdering uitgebreider onderzoek moeten doen; een verwijderingsbeslissing moet goed gemotiveerd zijn.

Datum: 11 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107058

Een school die eenzijdige informatie verstrekt aan Jeugdzorg, wekt de schijn van partijdigheid.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107130

04.038; PO

Datum: 27 juli 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 04.037