Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

04.038; PO

Datum: 27 juli 2004
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 04.037

Een school die een zorgmelding doet bij Veilig Thuis, moet die deugdelijk onderbouwen en de ouders van het voornemen daartoe op de hoogte brengen.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107181

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140

De school heeft de leerling onvoldoende begeleid, hem niet volgens de regels geschorst en er is ten onrechte een zorgmelding over hem gedaan.

Datum: 11 januari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107427

Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107506

Klacht over begeleiding kind, optreden leerkracht en zorgmelding bij Jeugdzorg; PO

Datum: 12 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105454

De school heeft in redelijkheid een zorgmelding bij Veilig Thuis kunnen doen, omdat er voldoende concrete redenen voor waren.

Datum: 01 november 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107232

Klacht over afhandeling incident en melding Veilig Thuis door de adjunct-directeur gegrond, omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.

Datum: 10 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108722

Klacht over melding bij Veilig Thuis is ongegrond. Ook bij twijfel over de veiligheid is de school verplicht een melding te doen.

Datum: 25 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108721

Klacht over afleggen verklaring aan politie ongegrond. De intern begeleider mag meewerken aan een politieonderzoek.

Datum: 24 maart 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109074