Uitspraken

Resultaten

10 van 87 resultaten weergegeven

De school heeft de leerling onvoldoende begeleid, hem niet volgens de regels geschorst en er is ten onrechte een zorgmelding over hem gedaan.

Datum: 11 januari 2017 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107427

Een school is niet verplicht om mee te werken aan een (wijziging van de) omgangsregeling.

Datum: 21 maart 2017 09:35:53
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107506

De school heeft in redelijkheid een zorgmelding bij Veilig Thuis kunnen doen, omdat er voldoende concrete redenen voor waren.

Datum: 1 november 2016 00:00:00
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107232

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. School heeft bij zorgvuldig gehandeld bij de informatieverstrekking.

Datum: 23 april 2018 00:00:00
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108040

Klacht over melding Veilig Thuis is ongegrond, omdat de stappen van de meldcode voldoende gevolgd zijn.

Datum: 17 april 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107994

Als een schoolbestuur 1 dag na de termijn van 4 weken aan de LKC laat weten of het het advies van de LKC deelt, is dat niet klachtwaardig.

Datum: 23 november 2018 15:26:42
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108484

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht over begeleiding leerling en verstrekking van informatie aan Veilig Thuis is niet-ontvankelijk omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 14 januari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108514

Klacht over melding bij Veilig Thuis is gegrond omdat de school de stappen van de meldcode niet gevolgd heeft.

Datum: 12 februari 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108338

Klacht over afhandeling incident en melding Veilig Thuis door de adjunct-directeur gegrond, omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.

Datum: 10 juli 2019 00:00:00
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108722