Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

Klacht over onvoldoende ondersteuning en voornemen tot melding Veilig Thuis gegrond. De school had geen relatie mogen leggen tussen het bezwaar van de ouder tegen het aanvragen van een tlv en het doen van een melding bij Veilig Thuis.

Datum: 29 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109093

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 08 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

De school heeft niet juist gehandeld in de afhandeling van een incident tussen een ouder en een leraar.

Datum: 30 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107189

De weg naar de Commissie moet altijd open staan. Het indienen of handhaven van een klacht mag geen reden zijn om maatregelen tegen een klager te nemen.

Datum: 28 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107299

School heeft niet onjuist gehandeld bij onder andere communicatie met moeder, inzage in leerlingdossier en school mocht over haar zorgen naar aanleiding van veelvuldig verzuim AMK-meldingen doen.

Datum: 16 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106751

Klacht over informatieverstrekking aan AMK; klachtafhandeling intern; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105018

Klacht over dreigen met AMK-melding en over informatie aan vervolgschool; PO

Datum: 20 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105030

Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor Kinderbescherming en over de klachtafhandeling door het BG; PO

Datum: 09 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104914

Klacht over begeleiding van een leerling; PO

Datum: 08 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104905

Klacht over communicatie, strafbeleid, verslaglegging, AMK-melding en schorsing; VO

Datum: 11 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104907