Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

Klacht van ouders over niet informeren over AMK-melding; PO

Datum: 25 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104836

Klacht over informatieverstrekking aan ouders en derden, over leerlingendossier en over klachtbehandeling; VO

Datum: 14 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104798

Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

Datum: 03 februari 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104771

Klacht dat directeur onjuiste informatie heeft gecommuniceerd met de ontvangende school en AMK; PO

Datum: 25 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104622

Klacht over informatieverstrekking van school aan Bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 16 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105308

Klacht ouders over AMK-melding; VO

Datum: 29 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105143

Klacht over pedagogisch klimaat, over inschakeling politie en over AMK-melding; PO

Datum: 28 november 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105142

Klacht over bejegening leerling door afdelingsleider en over AMK-melding; VO

Datum: 26 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105111

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034

Directeur mocht AMK-melding doen en heeft verzoek tot verlof buiten schoolvakantie mogen weigeren.

Datum: 20 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106570