Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

De school heeft niet zonder toestemming van de ouder informatie aan de gezinsvoogd verstrekt en heeft ook overigens de privacy van de ouder niet geschonden.

Datum: 09 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106558

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Klacht over informatieverstrekking aan derden, over informeren van ouders over vorderingen/welbevinden, over niet volledig/niet tijdig verstrekken van leerlingdossiers, over niet welkom zijn van leerlingen en over het schoolgebouw; PO

Datum: 05 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105668

Klacht dat school partij koos voor de ex-echtgenoot van klaagster, de zoon van klaagster hardhandig is verwijderd, het weglopen van klaagsters zoon niet adequaat is opgepakt en de zoon bij terugkeer op school geen begeleiding is geboden; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105737

Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO

Datum: 03 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105585

Klacht over partijdigheid school bij gescheiden ouders; PO

Datum: 08 januari 2015
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106476

Klacht over gebrek aan interesse, onheuse bejegening en AMK-melding; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106180

Klacht over de wijze van communicatie van de school met de ouder en Bureau Jeugdzorg; PO

Datum: 17 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106193

Klacht over niet adequaat reageren op pesten en op faalangst, over niet ingrijpen bij incident met andere ouder en het doen van een AMK-melding; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106087

Klacht over informatieverstrekking en klachtbehandeling; PO

Datum: 15 mei 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105698