Uitspraken

Resultaten

10 van 88 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking aan gescheiden ouders en derden; PO

Datum: 11 juli 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105389

Klacht over gebrek aan begeleiding leerling en aanloop tot schorsing; VO

Datum: 14 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104209

Klacht van ouder over bemoeienis directeur met thuissituatie en over een AMK-melding; PO

Datum: 09 oktober 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104220

Klacht ouders over onheuse bejegening zoon, onvoldoende onderkenning dyslexie een AMK-melding op oneigenlijke gronden; PO

Datum: 23 juli 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104155

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan het AMK; VO

Datum: 12 juni 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104090

131-138 LKC

Datum: 05 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.084

Een school moet ouders informeren over contact met Veilig Thuis en over het al dan niet kunnen uitschrijven van een leerling.

Datum: 23 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107314

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311