Uitspraken

Resultaten

10 resultaten

Nalevingsgeschil over verstrekken van informatie en instemmingsgeschil over invoering van de functie van hoofdconciërge.

Datum: 16 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108477/ 108497 - 19.03

Diverse nalevingsverzoeken en verzoeken in instemmingsgeschillen van de OMR zijn niet-ontvankelijk. Het nalevingsverzoek van de OMR over gebruik van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account is toegewezen.

Datum: 07 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108255/108519/108726 - 19.11

Geschil over formatieplan; de Commissie is niet bevoegd een besluit nietig te verklaren.

Datum: 12 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107838 - 17.13

Nalevingsgeschil over formatieplan; de PMR had de nietigheid moeten inroepen in plaats van naleving vorderen.

Datum: 12 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107853 – 17.14

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschil. De OPR heeft geen instemmingsrecht op een wijziging van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Het verzoek tot naleving is afgewezen.

Datum: 09 januari 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107862 - 18.01

Het verzoek van de oudergeleding van de GMR (OGMR) om het bevoegd gezag te verbieden uitvoeringshandelingen te verrichten ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagenmodel komt niet voor toewijzing in aanmerking. (zie ook 109340)

Datum: 14 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109345

Instemmingsgeschil over wijziging van het aanstellingsbeleid. Het verzoek van de PMR is niet-ontvankelijk omdat de nietigheid te laat is ingeroepen.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109269

Instemmingsgeschil. Het verzoek van het bevoegd gezag het besluit tot fusie te mogen nemen is niet nodig omdat dat besluit al rechtsgeldig is. Invoeren Montessori-onderwijs is geen wijziging grondslag van de school.

Datum: 09 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021018415

Instemmingsgeschil lessentabel en invoering brugklas; de besluiten zijn ten onrechte niet ter instemming voorgelegd aan de DMR.

Datum: 11 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107855-17.09

Instemmingsgeschil samenvoeging klassen. Het betreft een wijziging van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; het besluit is nietig en mag niet uitgevoerd worden.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108261 - 18.08