Uitspraken

Resultaten

10 van 31 resultaten weergegeven

Klacht over verwijdering van communicatie-app en school- en pleinverbod ongegrond. Klacht over MR-verkiezingen niet-ontvankelijk. De school heeft in redelijkheid een school- en pleinverbod kunnen opleggen.

Datum: 14 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000232

Klacht over onder meer begeleiding, een melding bij Veilig Thuis en klachtbehandeling. De school had beter moeten motiveren waarom de leerling niet aan de digitale individuele begeleiding mocht deelnemen.

Datum: 06 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109472

Klacht over onder meer het niet bieden van passend onderwijs aan de leerling, het zonder toestemming contact opnemen met zorgverleners, niet transparant zijn over het opp en het opleggen van beperkingen in communicatie ongegrond.

Datum: 16 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000496

Klacht over school- en pleinverbod. Het schoolbestuur mag een dergelijke maatregel in verband met de veiligheid opleggen.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108123

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren.

Datum: 11 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108037

Klacht over onvoldoende begeleiding, het leerlingdossier en een communicatieverbod. Duidelijk moet zijn hoe lang een communicatieverbod duurt en waarom het is opgelegd.

Datum: 16 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107660

De school heeft een waarschuwing mogen geven aan een moeder vanwege haar grensoverschrijdende gedrag op het schoolplein en in de school.

Datum: 29 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107603

06.005; PO

Datum: 09 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.154

Klacht dat leerkracht niet met ouders in gesprek wil is gegrond. De schriftelijke waarschuwing aan vader is niet conform de procedure opgelegd en niet duidelijk is hoe hij in bezwaar kon tegen de opgelegde maatregel.

Datum: 26 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108510

Klacht over grensoverschrijdend handelen leerkracht is ongegrond. Klacht over pleinverbod ouder is niet-ontvankelijk, omdat de rechter daar al over geoordeeld heeft.

Datum: 08 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108551