Uitspraken

Resultaten

10 van 30 resultaten weergegeven

Klacht over een school- en pleinverbod, een melding bij Veilig Thuis en een verwijderingsbesluit. Voordat een school deze maatregelen oplegt en overgaat tot een melding bij Veilig Thuis moet een ouder in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.

Datum: 14 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108862

Klacht over fysiek optreden leerkracht, schorsing leerling en pleinverbod voor ouders. Schorsing is onterecht omdat deze een reactie was op het gedag van vader.

Datum: 7 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108613

Klacht over grensoverschrijdend handelen leerkracht is ongegrond. Klacht over pleinverbod ouder is niet-ontvankelijk, omdat de rechter daar al over geoordeeld heeft.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108551

Klacht over gebrekkige communicatie met school, het weigeren van de toegang van ouder tot de school en over de klachtafhandeling door het bevoegd gezag; VSO

Datum: 14 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106063

Klacht over pleinverbod en niet op schoolfoto mogen van halfbroertje; PO

Datum: 25 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105779

Klacht over school- en pleinverbod. Het schoolbestuur mag een dergelijke maatregel in verband met de veiligheid opleggen.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108123

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren.

Datum: 11 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108037

06.005; PO

Datum: 9 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.154

Klacht over toegangsverbod. Het toegangsverbod voor onbepaalde tijd vraagt om een nadere motivering.

Datum: 29 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108788

Klacht over beschuldiging van intimidatie ongegrond. De school heeft mogen zeggen dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.

Datum: 12 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108693