Uitspraken

Resultaten

10 van 4411 resultaten weergegeven

Klacht over misbruik maken van positie door docent ongegrond.

Datum: 21 april 2022
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021451

Advies- en instemmingsgeschil. De contractuele verplichting tot teruggave van het schoolgebouw is geen besluit over beëindiging van een duurzame samenwerking met een andere instelling.

Datum: 20 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022025543

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. De school had duidelijker moeten vermelden dat geen sprake was van zorgen omtrent de leerling, maar dat het ging om aandachtspunten.

Datum: 25 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022015313

Klacht over aanpak incident op school en communicatie met gescheiden ouder. Er is geen sprake van een communicatieverbod maar van een regieafspraak.

Datum: 14 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016930

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling afgewezen. De Voorzitter ziet daartoe geen aanleiding.

Datum: 26 april 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022027589

Bezwaar tegen indeling in functie Staffunctionaris beleid en advies B ongegrond. De werkzaamheden sluiten aan bij de functiebeschrijving.

Datum: 28 april 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2022020560

Instemmingsgeschil over besluit tot vaststelling van vaste tijden waarop het onderwijspersoneel aanwezig moet zijn op school. De PMR heeft de nietigheid van het besluit terecht ingeroepen.

Datum: 04 april 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022020824

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is aangewezen op een andere onderwijssetting (dagbesteding) en een ander type begeleiding dan de school kan bieden.

Datum: 09 mei 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024982

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft de wezenlijke onderdelen van het opp met ouders gedeeld en regelmatig besproken.

Datum: 07 april 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021649

Het beroep tegen niet-voortzetten van het dienstverband is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 21 september 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106856