Uitspraken

Resultaten

10 van 4383 resultaten weergegeven

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs (105416)

Datum: 01 november 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Arrest Ondernemingkamer inzake vordering tot naleving WMS m.b.t. vergoeding kosten rechtsbijstand (104913)

Datum: 17 april 2012
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104527 over recht op informatie en inlichtingen, de medezeggenschapsstructuur en kosten rechtsbijstand

Datum: 01 april 2011
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104010 m.b.t. medezeggenschapsstructuur, vaststelling medezeggenschapsdocumenten, inhoud medezeggenschapsreglement, adviesrecht benoeming schoolleider

Datum: 12 juli 2010
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 104148 over reglementsbepaling en termijn van instemming

Datum: 10 maart 2010
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Beroep tegen rddf-plaatsing; PO

Datum: 23 oktober 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105391

Beroep tegen ontslag "op eigen verzoek"; PO

Datum: 15 oktober 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105390

Verzoek voorlopige voorziening om opheffing schorsing; PO

Datum: 26 september 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105558

Beroep tegen berisping; PO

Datum: 22 mei 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105245

Beroep tegen beëindiging verlengd tijdelijk dienstverband; PO

Datum: 05 maart 2012
Door: Voormalige Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105162