Uitspraken

Resultaten

10 van 4318 resultaten weergegeven

Het bezwaar tegen de functiebeschrijving Leraarondersteuner OOP schaal 7 gegrond, omdat de werkzaamheden een waardering in schaal 8 rechtvaardigen.

Datum: 19 januari 2022
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2022006172

Klacht over onder meer het niet inhalen van een toets. Wanneer een school een leerlingenstatuut heeft, moet deze in overeenstemming zijn met de praktijk op school.

Datum: 14 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022017293

Klacht over informatie aan gescheiden ouder ongegrond, omdat de school correct heeft gecommuniceerd over een incident.

Datum: 14 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016435

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Vanwege het gedrag van de leerling, dat ernstig en structureel van aard is, heeft de school de leerling mogen verwijderen.

Datum: 13 januari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022017689

Bezwaar tegen besluit tot afwijzing toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). Bij de heroverweging dienen zaken, zoals de negatieve invloed van corona en het gewijzigde uitstroomperspectief, te worden betrokken.

Datum: 07 januari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022018846

Bezwaar tegen besluit tot afwijzing toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). Bij de heroverweging dienen zaken, zoals de negatieve invloed van corona en het gewijzigde uitstroomperspectief, te worden betrokken.

Datum: 07 januari 2022
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022018019

Klacht over inschrijving leerling zonder toestemming vader en opstellen veiligheidsprotocol. De school had gelet op de kennelijke signalen onderzoek moeten doen of de vader ook toestemming gaf voor de inschrijving van de leerling.

Datum: 24 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010561

Klacht over begeleiding mbo-student bij vinden stage ongegrond. De school heeft voldoende ondersteuning geboden.

Datum: 24 december 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006898

Instemmingsgeschil. De Commissie geeft toestemming om het bestuursformatieplan vast te stellen omdat de feiten en argumenten die de PGMR heeft aangedragen onvoldoende dragend zijn om het bestuursformatieplan af te wijzen.

Datum: 24 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021016996

Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Datum: 23 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021018151