Uitspraken

Resultaten

10 van 3754 resultaten weergegeven

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 17 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Nalevingsgeschillen over verkiezingen deelraad (DR) en schorsing DR-leden

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108825 - 108904 - 108867

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 8 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Diverse nalevingsverzoeken en verzoeken in instemmingsgeschillen van de OMR zijn niet-ontvankelijk. Het nalevingsverzoek van de OMR over gebruik van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account is toegewezen

Datum: 7 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108255/108519/108726 - 19.11

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond omdat tien weken na aanmelding zijn verstreken zonder dat de leerling, die geen andere school heeft, daarna tijdelijk is ingeschreven

Datum: 4 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108897

Klacht van ex-werknemer, die voornamelijk ziet op rechtspositionele aspecten, is kennelijk niet-ontvankelijk; het bezwaar daartegen is ongegrond.

Datum: 4 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108912

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond. Het is niet gebleken dat de school geen rekening hield met de gezondheid van de leerling.

Datum: 2 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108910

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 1 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108848

Geschil over verwijdering leerling. Zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs is niet deugdelijk gepubliceerd en verwijdering is niet evenredig aan de ernst van de situatie.

Datum: 27 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108888

Geschil over weigering toelating van sbo-leerling tot reguliere school. Het verzoek is gegrond, omdat de school geen andere school heeft benaderd om de leerling toe te laten.

Datum: 25 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108835