Uitspraken

Resultaten

10 van 4221 resultaten weergegeven

Instemmingsgeschil over functiebeschrijvingen logopedist en orthopedagoog. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de (P)MR in redelijkheid heeft kunnen komen tot onthouding van de instemming.

Datum: 03 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021007525

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende gebleken dat sprake is van zwaarwichtige omstandigheden.

Datum: 01 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021013762

Klacht over begeleiding ongegrond. De school voor speciaal onderwijs heeft voldoende en adequaat begeleiding geboden.

Datum: 30 augustus 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109565

Bezwaar tegen waardering functie directeur met schaal D11 ongegrond.

Datum: 25 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109664

Bezwaar tegen waardering functie directeur met schaal D11 ongegrond.

Datum: 25 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109665

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tvl-sbo) is kennelijk niet-ontvankelijk omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend.

Datum: 25 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021006634

De klachten over het niet goed onderwijs bieden door de school en over het nalaten ondersteuning te bieden door het samenwerkingsverband zijn ongegrond.

Datum: 23 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109582

Geschil over toepassing cao mbo. De werkgever past de cao mbo juist toe. Er is sprake van herplaatsing wegens disfunctioneren waardoor de werknemer geen recht heeft op een toelage.

Datum: 21 augustus 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2021002443

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 02 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021008713

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. Niet geklaagd kan worden over uitlatingen van de wederpartij die tijdens een hoorzitting in een procedure bij de Commissie zijn gedaan of over zaken die in die procedure bij de Commissie al aan de orde zijn geweest.

Datum: 30 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010495