Uitspraken

Resultaten

10 van 4265 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft zich onvoldoende ingespannen om met de moeder in gesprek te gaan over het plan van aanpak in het kader van de Variawet.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014356

Klacht over voorlopig schooladvies vmbo-t ongegrond. Het advies komt overeen met de ontwikkeling die de leerling de afgelopen jaren doormaakt.

Datum: 15 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021015445

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen naar 6 vwo.

Datum: 27 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021012675

Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). Het besluit kan in stand blijven omdat binnen het sbo aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voldaan.

Datum: 27 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021014653

Nalevingsverzoeken afgewezen en een nalevingsverzoek niet-ontvankelijk. Correctie van informatie niet nodig voor vervullen taak MR en voor nalevingsverzoek is geen ruimte als specifieke bepaling uit de wet toegepast kan worden.

Datum: 26 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021010726

Klacht over totstandkoming cijfer en behandeling van beroep hierover bij de examencommissie gegrond. De docent had moeten communiceren dat sprake was van een voorlopig cijfer.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010792

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond. Het opp is niet in overleg met ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011782

Geschil weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de school op dit moment geen passende school is voor de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012112

Klacht dat roc onvoldoende actie ondernam na ontslag van de student bij zijn leerbedrijf is ongegrond.

Datum: 22 oktober 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021007096

Klacht over grof taalgebruik leerkracht en achterhouden van informatie door schooldirecteur ongegrond.

Datum: 20 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006535