Uitspraken

Resultaten

10 van 1703 resultaten weergegeven

Klacht over informatie aan gescheiden ouder ongegrond, omdat de school correct heeft gecommuniceerd over een incident.

Datum: 14 januari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016435

Klacht over begeleiding mbo-student bij vinden stage ongegrond. De school heeft voldoende ondersteuning geboden.

Datum: 24 december 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006898

Klacht over inschrijving leerling zonder toestemming vader en opstellen veiligheidsprotocol. De school had gelet op de kennelijke signalen onderzoek moeten doen of de vader ook toestemming gaf voor de inschrijving van de leerling.

Datum: 24 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010561

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk. Klacht over decaan ongegrond. Het is niet vast komen te staan dat de inbreng van de decaan ertoe leidde dat het vavo de leerling niet toeliet.

Datum: 22 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109679

Klacht over afnemen op corona zelftest op school gegrond. De school had eerder de ouders over het afnemen van de zelftest moeten informeren en daarbij nadrukkelijker moeten aangeven dat het afnemen van de zelftest vrijwillig was.

Datum: 22 december 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013004

Klacht over het ongedaan maken van het ontwikkelingsperspectief kennelijk niet-ontvankelijk, omdat deze te laat is ingediend. Klacht over bejegening door mentor en optreden door school tegen de leerling ongegrond.

Datum: 17 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009934

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551

Klacht over mondkapjesplicht op school kennelijk ongegrond. School en schoolbestuur geven uitvoering aan coronamaatregelen en beleid van het kabinet. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 15 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019834

Klacht van een groep ouders over onveilig schoolklimaat is gegrond. De keuze om de vierdejaars LiO-stagiair een complexe groep 7 te laten draaien heeft geleid tot onveiligheid voor de leerlingen.

Datum: 09 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011452

Klacht over verstrekken van informatie aan gescheiden ouder is gegrond. De school had naast de rapporten van de zoon, ook de rapporten van de dochter moeten verstrekken.

Datum: 01 december 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009340