Uitspraken

Resultaten

10 van 1674 resultaten weergegeven

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311

Klacht over terugkeer leerkracht, die een relatie met de moeder van beide leerlingen heeft, ongegrond. De terugkeer van de leerkracht is van voldoende waarborgen voorzien.

Datum: 06 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021008614

Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Datum: 28 september 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109176

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 28 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021015115

Klacht over niet bevorderen leerling ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 28 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011518

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Beslissing is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 06 september 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010957

Klacht over begeleiding ongegrond. De school voor speciaal onderwijs heeft voldoende en adequaat begeleiding geboden.

Datum: 30 augustus 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109565

De klachten over het niet goed onderwijs bieden door de school en over het nalaten ondersteuning te bieden door het samenwerkingsverband zijn ongegrond.

Datum: 23 augustus 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109582

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk. Niet geklaagd kan worden over uitlatingen van de wederpartij die tijdens een hoorzitting in een procedure bij de Commissie zijn gedaan of over zaken die in die procedure bij de Commissie al aan de orde zijn geweest.

Datum: 30 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010495

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 28 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011254