Uitspraken

Resultaten

10 van 360 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft zich onvoldoende ingespannen om met de moeder in gesprek te gaan over het plan van aanpak in het kader van de Variawet.

Datum: 22 november 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014356

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond. Het opp is niet in overleg met ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011782

Geschil weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de school op dit moment geen passende school is voor de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012112

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De beslissing is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 19 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014455

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 18 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012376

Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had de ondersteuningsbehoefte van de leerling beter moeten onderzoeken.

Datum: 15 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013036

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp) en voorgenomen verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang voor inhoudelijke behandeling.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012805

Geschil over voorgenomen verwijdering en ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoeken ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding aan de leerling niet langer bieden. Het opp is in overleg opgesteld en gebruikt voor ondersteuning van de leerling.

Datum: 14 oktober 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011419

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 17 september 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021010066

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft geen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en haar begeleidingsmogelijkheden onvoldoende ingezet.

Datum: 29 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007756