Uitspraken

Resultaten

10 van 74 resultaten weergegeven

Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Datum: 26 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007888

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht om tot het besluit te komen de leerling niet tot de school toe te laten.

Datum: 20 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004984

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is inmiddels toegelaten tot de school.

Datum: 08 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021009043

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had onderzoek moeten doen naar het gedrag van de leerling om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021006106

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had meer eigen onderzoek moeten doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 07 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003565

Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002047

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is toegelaten tot de school.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002344

Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had zich niet van een oordeel over de toelaatbaarheid mogen onthouden en de leerling dient tot een cluster 2-school te worden toegelaten.

Datum: 16 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109455

Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond.

Datum: 06 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109337

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. School voor praktijkonderwijs moet bij een aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109390