Uitspraken

Resultaten

10 van 79 resultaten weergegeven

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. De school had een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij het samenwerkingsverband moeten aanvragen.

Datum: 14 maart 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021979

Geschil over weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school hoeft de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling niet te beoordelen en geen passende school te vinden als een leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor toelating.

Datum: 18 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021055

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Datum: 07 december 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021017458

Geschil weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de school op dit moment geen passende school is voor de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012112

Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had de ondersteuningsbehoefte van de leerling beter moeten onderzoeken.

Datum: 15 oktober 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013036

Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Datum: 26 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007888

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht om tot het besluit te komen de leerling niet tot de school toe te laten.

Datum: 20 juli 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004984

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is inmiddels toegelaten tot de school.

Datum: 08 juli 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021009043

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had onderzoek moeten doen naar het gedrag van de leerling om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021006106

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had meer eigen onderzoek moeten doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 07 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003565