Uitspraken

Resultaten

10 van 76 resultaten weergegeven

Geschil over toelating leerling. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar onderzoeksplicht.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108241

Geschil over toelating leerling; de school heeft voldaan aan haar zorgplicht en onderzoeksplicht.

Datum: 05 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108220

Geschil over toelating leerling is gegrond. Onderzoeksplicht van de school naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende ingevuld.

Datum: 05 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108026

Geschil over toelating leerling. School moet onderbouwen waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en hierbij de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband betrekken.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107926

Geschil toelating. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte met behulp van reeds beschikbare informatie is toegestaan. Onderzoeksplicht naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende nagekomen.

Datum: 04 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107915

Geschil over weigering toelating leerling met Downsyndroom tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk, maar de school had met ouders moeten bespreken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107835

Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft.

Datum: 31 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107871

De school mag een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren, als niet met de ouders is besproken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 04 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107793

De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school.

Datum: 28 augustus 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107766

De reguliere vo-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit het praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de praktijkschool, maar moet hierover wel overleg met de ouders voeren.

Datum: 07 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107697