Uitspraken

Resultaten

10 van 76 resultaten weergegeven

Reguliere vo-school mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte weigeren, omdat de leerling niet voldoet aan het vereiste minimale onderwijsniveau voor toelating tot de school.

Datum: 08 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107235

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht de leerling weigeren, omdat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van deze leerling die vanaf groep 4 speciaal onderwijs volgde.

Datum: 04 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107261

Na een overbruggingsperiode op het opdc mocht de oude school de toelating weigeren, omdat de leerling was aangewezen op vso en daar op korte termijn zou starten.

Datum: 17 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107110

De weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij een school in oprichting, valt onder de bevoegdheid van de Commissie. Het verweer dat de school vol is, slaagt niet omdat er geen consequent en transparant toelatingsbeleid is.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107180

School voor vso cluster 4 mocht leerling weigeren die na proefplaatsing in regulier onderwijs wil overstappen naar cluster 2-onderwijs en in de tussentijd toelating verzoekt bij zijn oude school.

Datum: 23 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107185

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte die lang thuis heeft gezeten, weigeren.

Datum: 03 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107163

Mogelijkheid van aanmelding van leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag niet afhankelijk worden gemaakt van een voorafgaande observatie. De zorgplicht rust op het bevoegd gezag en wordt uitgevoerd door diens school van aanmelding van voorkeur ouders

Datum: 01 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107070

Bij de beoordeling of een leerling uit het sbo kan worden toegelaten tot een school voor regulier onderwijs moet bij het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte het al bestaande ontwikkelingsperspectief betrokken worden.

Datum: 21 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107026

Onder omstandigheden kan de zorgplicht van een school overgaan naar een andere school. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan niet worden geweigerd als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Datum: 10 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107017

De weigering van de reguliere school voor voortgezet onderwijs om de leerling toe te laten mag niet alleen gebaseerd zijn op het advies van de basisschool voor voortgezet speciaal onderwijs.

Datum: 28 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106975